Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporları2019-07-23T22:52:56+03:00

Faaliyet Raporları

2023 Faaliyet Raporu Web Özeti2024-03-20T15:53:20+03:00

2023 Faaliyet Raporunun Web Özeti

2023 Faaliyet Raporu2024-02-28T12:05:13+03:00

TESEV’in 2023 yılı yönetimi, paydaşları, çalışmaları ve mali tabloları hakkında bilginin yer aldığı faaliyet raporu.

2022 Faaliyet Raporu Web Özeti2023-04-03T11:27:18+03:00

2022 Faaliyet Raporunun Web Özeti

2022 Faaliyet Raporu2023-02-23T14:58:26+03:00

TESEV’in 2022 yılı yönetimi, paydaşları, çalışmaları ve mali tabloları hakkında bilginin yer aldığı faaliyet raporu.

2021 Faaliyet Raporu Web Özeti2022-03-15T12:55:12+03:00

2021 Faaliyet Raporunun web özeti

2021 Faaliyet Raporu2022-03-15T12:37:43+03:00

2015 yılında meydana gelen dönüşüm sonucu görevi üstlenen yönetim kurulumuz yedinci yılını tamamlarken, TESEV’in bilimsel bulgu temelli çözüm üretme misyonuna sadık kalarak, fon kaynaklarını çeşitlendirdi, çalışma alanlarını genişletti ve çeşitli yeni iş birlikleri kurdu. 2021’de gerçekleşen projelerimiz ve 2022’de gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi ve 2021 yılı mali tabloları faaliyet raporunda yer alıyor.

2020 Faaliyet Raporu2021-04-12T11:33:55+03:00

Düşünce kuruluşlarını bağımsızlık, güvenilirlik, kamu politikalarına etki etme gibi birçok değişken üzerinden değerlendiren, Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın Düşünce Kuruluşları Küresel Endeksi (Global Go To Think Tank Index) 2020 Raporu Ocak ayında yayınlandı. Rapora göre TESEV dünyada 11.175 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 79., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu. TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden düşünce kuruluşları listesinde bu yıl bir sıra yükselerek 27. sırada yer aldı. TESEV bu yıl da listelere Türkiye’den en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini korudu. Bu sene bunlara ek olarak Covid-19’a en iyi politika önerisi ve kurumsal yanıt veren düşünce kuruluşları listesi de hazırlandı. Sıralama yapılmayan bu listeye de Türkiye’den yalnız TESEV girdi.

2019 Faaliyet Raporu2021-04-02T17:35:32+03:00

TESEV dünyada 8162 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 78., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 10. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Ayrıca TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 28. düşünce kuruluşu seçildi. TESEV bir kez daha, listede yer alan 48 Türkiye düşünce kuruluşu içinde bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini devam ettirdi.

2018 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:43:47+03:00

TESEV dünyada 8162 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 79., ABD hariç listede 40., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 11. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Ayrıca TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 29. düşünce kuruluşu seçildi. TESEV bir kez daha, listede yer alan 48 Türkiye düşünce kuruluşu içinde bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini devam ettirdi.

2017 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:42:58+03:00

TESEV dünyada 7815 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 77., ABD hariç listede 2 sıra yükselerek 39., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 8. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Ayrıca TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 27. düşünce kuruluşu seçildi. Böylece TESEV bir kez daha Türkiye’den bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu olma özelliğini devam ettirdi.

2016 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:45:20+03:00

TESEV dünyada 6846 düşünce kuruluşu arasında, ABD dahil listede 75., ABD hariç listede 41., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 7. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Ayrıca TESEV dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 27. düşünce kuruluşu seçildi. En önemlisi de TESEV bir kez daha Türkiye’den bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu oldu.

2015 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:49:19+03:00

Dünyada 6846 düşünce kuruluşu arasında, TESEV, ABD dahil listede 74., ABD hariç listede 41., Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde ise 7. en iyi düşünce kuruluşu oldu. Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve Sivil Toplum Programı’nın Düşünce Kuruluşları Küresel Endeksi 2015 Raporu’na göre TESEV, dünyada kurum dışı ilişkiler ve kamuoyu yaratma kategorisinde en iyi 22. ve yine dünyada kamu politikalarına en çok etki eden 25. düşünce kuruluşu seçildi. TESEV, Türkiye’den bu listelere en yüksek sırada giren düşünce kuruluşu oldu.

2014 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:49:59+03:00

2014’te TESEV, dünyada 6.681 düşünce kuruluşu arasında yapılan sıralamada en iyi 74., ABD dışı listede 42., ayrıca dış ilişkiler ve toplum ilişkileri kategorisinde dünyanın en iyi 21. kurumu ve kamu politikaları üzerinde en etkili 28. kurum olarak yer aldı. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en iyi 7. kurumu olarak seçildi.

2013 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:52:19+03:00

2013’te, TESEV dünyanın en iyi 100 düşünce kuruluşu arasında (74.), ABD dışı listede 42., ayrıca dış ilişkiler ve toplum ilişkileri kategorisinde dünyanın en iyi 22. kurumu ve kamu politikaları üzerinde en etkili 27. kurum olarak yer aldı. Aynı zamanda Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin en iyi 7. kurumu olarak seçildi.

2012 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:52:02+03:00
2011 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:51:45+03:00
2010 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:51:28+03:00

2010 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğumuz projeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz faaliyet raporumuzu size sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz sene TESEV hem kapasitesini geliştirmeye devam etmiş hem de yurt içinde ve yurt dışında geniş ilgi gören çalışmalarını sürdürmüştür.

2009 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:50:18+03:00

2009 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğumuz projeler hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz faaliyet raporumuzu size sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz sene TESEV hem kapasitesini geliştirmeye devam etmiş hem de yurt içinde ve yurt dışında geniş ilgi gören çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu sene kapasite gelişimi ile ilgili attığımız en önemli adım TESEV İktisadi İşletmesi’nin kurulması olmuştur. Uzun bir zamandan beri planlama çalışmaları yapılan bu işletmenin kurulması TESEV’in kazandığı büyük çaplı Avrupa Birliği proje sayısının artması ile kaçınılmaz bir hal almıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında yapılmakta olan önemli hibe projelerinde yer alan Vakfımız, Haziran 2009’da iktisadi işletmenin kurulması ile uluslar arası platformlarda düzenlenen konsorsiyum projelerinde de yer almaya başlamıştır.

2008 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:55:53+03:00
2006 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:55:39+03:00
2004 Faaliyet Raporu2019-09-12T16:55:24+03:00

TESEV 2004 yılının başında faaliyet alanlarını üç başlık altında belirleme kararı aldı: (i)Demokratikleşme, (ii) İyi Yönetişim ve Saydamlık ile (iii) Dış Politika. TESEV, 2004 yılında çalışmalarını, daha önce yürütülen ekonomi, yoksulluğun azaltılması ve sektör politikaları konulu çalışmalardan ziyade yukarıda bahsedilen üç alanda yoğunlaştırdı.

Go to Top