Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

TESEV, demokratikleşme, iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, sosyal eşitsizliklerin giderilerek kapsayıcı politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi konularının tümünde toplumsal cinsiyet eşitliği boyutunu önceliklendirmektedir. Bu çerçevede kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata katılımlarını güçlendirme amaçlı, bulgu temelli politika önerileri sunmaktadır. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Kadınların ekonomik hayata katılımlarının artırılmasına yönelik veri temelli politika önerilerinin üretilmesi
⎯ Kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin kamu politikalarının izlenmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi
⎯ Veriye dayalı toplumsal cinsiyet politikaları ve savunuculuk araçlarının geliştirilmesi
⎯ Toplumsal cinsiyet alanındaki yeni tartışmaların yayımlanması ve yaygınlaştırılması
⎯ Ulusal ve uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği yaygınlaştırma süreçleri takibi ve süreçlere ilişkin politika önerilerinin üretilmesi

Go to Top