Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri

Fatma Nur Ger

Ferit Bülent Eczacıbaşı

Recep Yılmaz Argüden

Tavit Köletavitoğlu

Üstün Ergüder