Afet

TESEV afet risklerinin azaltılması için ulusal ve yerel düzeyde afet yönetimini demokratik yönetişim ve sürdürülebilirlik ilke, süreç ve politikaları çerçevesinde güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, akademi ve özel sektörün işbirliğini ve katılımcılığı destekleyen çalışmalarıyla bilimsel bulgu temelli politika önerileri sunmaktadır. Bu kapsamda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

– Afet Riskinin Azaltılması ve acil durumlar için Verinin Kullanımı, paylaşımı, açık veri ve risk iletişimi
– Afet riskinin azaltılması ve acil durumlar için katılımcı, topluluk odaklı dijital veya çevrimdışı yöntem ve araçlar
– Afet yönetiminde farklı paydaşların rolleri, işbirlikleri ve krizler karşısındaki tepkileri
– Yasal, yönetsel ve hukuki çerçeveleriyle depremler

Go to Top