İklim Krizi

İklim krizi, TESEV’in kısa vadenin ötesini hedef alan, kamu kurumları ve geniş toplumsal kesimlerin ihtiyaç duyduğu bilimsel bulgulara dayalı sürdürülebilir çözüm önerileri ürettiği öncelikli çalışma alanlarındandır. İklim krizi alanında TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

– İklim krizi hakkında bilgiye erişim, yurttaş katılımı ve çevre adaleti konularında iş birlikleri geliştirilmesi
– Yeşil Gündem konusunda savunuculuk yapılması
– Yeşil Gündem çerçevesinde yeni tartışmaların yayımlanması ve yaygınlaştırılması
– Kentlerin iklim krizine uyumu için politika ve tartışmaların yaygınlaştırılması
– Veriye dayalı iklim politikaları ve savunuculuk araçlarının geliştirilmesi
– Uluslararası iklim krizi süreçlerinin takibi ve süreçlere ilişkin politika önerilerinin üretilmesi

Go to Top