Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

TESEV, toplumun demokratikleşmesi için sivil toplumun güçlendirilmesini öncelikli konuları arasına almaktadır. Sivil toplumun yönetimsel kapasitesinin artırılması yanı sıra kamu otoriteleriyle işbirliklerinin güçlendirilmesinde ve karar alma mekanizmalarına katılımı için gerekli olan altyapı, mevzuat ve mekanizmalar hakkında bilimsel bulgu temelli politikalar sunmaktadır. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği için kapasite güçlendirilmesi
⎯ Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği için dijital çözümler geliştirilmesi
⎯ Karar alma mekanizmalarına sivil toplum katılımı için savunuculuk yapılması
⎯ Ulusal ve uluslararası sivil toplum süreçlerinin takibi

Go to Top