Çocuk Politikaları

TESEV, sosyal eşitsizlikleri giderme ve kapsayıcı sosyal politikalar üretilmesine katkıda bulunma hedefleri kapsamında veriye dayalı çocuk politikaları üreten çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda özellikle çocuk yoksulluğunu giderme, erken çocukluk dönemi eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirme, çocuk işçiliği ile mücadele konularında politika önerileri geliştirilmektedir. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Çocuk yoksulluğunu merkeze alarak kapsayıcı sosyal politika üretmeye yönelik veri platformları kurulması
⎯ Çocuğa yönelik sosyal hizmet envanterinin çıkarılması ve ihtiyaçların tespit edilmesi
⎯ Erken çocukluk dönemine ilişkin sosyal hizmet, donatı ve yardımları içeren mekânsal veri üretilmesi
⎯ Çalışan çocuklara ilişkin verilerin derlenerek sunulması

Go to Top