Kent Yönetişimi ve Sürdürülebilirlik

TESEV, kentte demokratik yönetişim ve sürdürülebilirlik ilke, süreç ve politikalarını; yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum işbirlikleriyle güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bunun için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bilimsel bulguya dayalı politika önerileri sunmaktadır. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Yenilikçi yerel yönetim politika ve savunuculuk araçlarının geliştirilmesi
⎯ Demokratik yerel yönetişim konusunda savunuculuk yapılması
⎯ Kentlerin sosyo-ekonomik veriler ve sosyal hizmetler üzerinden haritalandırılması
⎯ Kent politikası alanındaki yeni tartışmaların yayımlanması ve yaygınlaştırılması
⎯ Ulusal ve uluslararası kent politikası ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri süreçlerinin takibi ve süreçlere ilişkin politika önerilerinin üretilmesi

Go to Top