Dijital Politika Araçları

TESEV, veriyi merkeze alan politika ve strateji geliştirme süreçlerini desteklemek üzere karar alıcı ve hedef grupların kullanımına açık dijital politika araçları geliştirmektedir. Bu amaçla, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlarla daha önce bir araya getirilmeyen veya ilk kez toplanan veriler bir araya getirilerek; yenilikçi, etkileşimli ve güncel veri üretim ve paylaşım mekanizmaları kurulmaktadır. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Mekansal veriler kullanılarak sosyal eşitsizliklerin haritalandırılması
⎯ Sosyal eşitsizlikleri merkeze alarak kapsayıcı sosyal politika üretmeye yönelik veri platformları kurulması
⎯ Sürdürülebilir kentler için dijital çözüm önerilerinin üretilmesi

Go to Top