TESEV içinde bulunduğumuz dönemde demokratikleşme, iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, sosyal eşitsizliklerin giderilerek kapsayıcı politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için çalışmalar yürütmektedir. Öne çıkan çalışmalarla ilgili proje, yayın ve etkinlik bilgilerine erişmek için menüden ilgili konuya tıklayabilirsiniz.

TESEV’in geçmiş çalışmalarının yayınlarına erişmek için Diğer Konular altında ilgili konuya tıklayabilirsiniz.