Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

TESEV, kamusal mesele ve kaynakların yönetiminde iyi yönetişimin temel ilkelerinden biri olan şeffaflığın yaygınlaştırılması için bilimsel bulgu temelli politika önerileri sunmaktadır. Bu konu çerçevesinde TESEV 2006’dan bu yana International Budget Partnership ortağı olarak Uluslararası Şeffaf Bütçe Endeksi’nin Türkiye ayağını hazırlamaktadır. Ayrıca TESEV 2012’den bu yana uluslararası SELDI (köprülü) ağının üyesidir. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Şeffaflık alanında etki alanını artıracak küresel işbirliklerinin artırılması
⎯ Bütçe şeffaflığı alanında süregelen senelik uluslararası endeks çalışmalarının sürdürülmesi
⎯ Yolsuzluk ve iyi yönetişim odaklı bölgesel ağın çalışmalarına katılımın devam ettirilmesi

Go to Top