Göç Politikaları

TESEV, Türkiye’de kanıta dayalı, kalkınmaya duyarlı ve uzun vadeli göç politikalarının oluşturulmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda kamu ve sivil toplum ortaklıklarıyla yürüttüğü projelerde tüm bileşenleriyle göç yönetimini iyileştirmeye, göçmenlerin sosyal ve ekonomik hayata katılım süreçlerini desteklemeye yönelik politika önerileri geliştirmektedir. Bu konuda TESEV aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirmektedir:

⎯ Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve göçmenlerle görüşerek göç yönetim süreçlerindeki sorun ve fırsat alanlarının tespit edilmesi
⎯ Yerel yönetimlerin göç yönetim süreçlerine katılımlarının desteklenmesi
⎯ Göç politikaları üretmeye yönelik göç verisinin iyileştirilmesi, derlenmesi ve paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapılması

Go to Top