Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2024

Özgürlük için Freidrich Naumann Vakfı (FNS) desteğiyle yürüttüğümüz Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek programı kapsamında geliştirilen “Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi” projesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık konularında veriye dayalı stratejik planlamayı destekleyerek şehirlerde demokratik yönetişimi geliştirmeyi amaçlamaktadır.
FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi, veriye erişim, topluluk odaklı veri/gönüllü coğrafi bilgi ve veri ekosistemi konuları çalışıldı.
Programın 9. yılında “Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi” projesi afet direnci, afet bütçelemesi ve veriye dayalı politika oluşturma konularında uzmanları bir araya getirmeyi amaçlıyor. Yerel yönetim, sivil toplum, akademi ve özel sektörden paydaşlar ile düzenlenecek etkinlik ile SKA değişkenleri, afet riski azaltmanın teknik özellikleri, bütçelemesi ve veriye dayalı politika geliştirme hakkında belediyelerin bu yıl hazırlayacakları stratejik planlarına entegre edebilecekleri göstergeler geliştirilmesi planlanıyor. Proje aktiviteleri ayrıca SKA göstergelerinin analizi, mevcut verilerin gözden geçirilmesi ve bir değerlendirme notu yayınlanmasını da kapsıyor.

Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi2024-03-04T18:02:59+03:00

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2023: Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2022: Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2021: Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika
Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim
Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı
Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top