Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

Bu projedeki ortaklarımız

2022

“Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” projesi afet üzerinde çalışmakta olan veya çalışma potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi ve Türkiye’de afetler için daha güçlü bir sivil toplum ağı oluşturarak akıllı sürdürülebilir şehirleri desteklemeyi hedefler.
FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi ve veriye erişim konuları çalışıldı. 2022 yılında ise proje Gönüllü Coğrafi Bilgi kavramına odaklanıyor.
2022 projesi sürdürülebilir kentler için kentli katılımının önemini vurgularken afet yönetiminde sistem ve vatandaşlar arasındaki dijital uçurumu ortadan kaldırmak için, toplulukların gönüllü katılımına ve yerel bilginin serbest akışına izin verecek sürecin nasıl tasarlanabileceğini sorguluyor. Bu amaçla seçilecek mahallelerde gönüllüler ile birlikte çalışmayı ve yerel yönetimler ve afet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile GCB üzerine diyaloglar geliştirilmesini planlanıyor.

Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)2024-02-01T14:47:34+03:00
Go to Top