Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerSürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)

Bu projedeki ortaklarımız

2022

“Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” projesi afet üzerinde çalışmakta olan veya çalışma potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi ve Türkiye’de afetler için daha güçlü bir sivil toplum ağı oluşturarak akıllı sürdürülebilir şehirleri desteklemeyi hedefler.
FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi ve veriye erişim konuları çalışıldı. 2022 yılında ise proje Gönüllü Coğrafi Bilgi kavramına odaklanıyor.
2022 projesi sürdürülebilir kentler için kentli katılımının önemini vurgularken afet yönetiminde sistem ve vatandaşlar arasındaki dijital uçurumu ortadan kaldırmak için, toplulukların gönüllü katılımına ve yerel bilginin serbest akışına izin verecek sürecin nasıl tasarlanabileceğini sorguluyor. Bu amaçla seçilecek mahallelerde gönüllüler ile birlikte çalışmayı ve yerel yönetimler ve afet konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile GCB üzerine diyaloglar geliştirilmesini planlanıyor.

Etkinlikler

Kadıköy Hasanpaşa Haritalama Atölyesi

Kadıköy Caferağa Haritalama Atölyesi

Afetlere Hazırlık için Açık Kaynaklı Haritalama: Hatay AFAD ile Atölye

Afetlere Hazırlık için Açık Kaynaklı Haritalama: Bodrum Afet Gönüllüleri ile Saha Çalışması

Deprem için İstanbul’u Haritalamak: Kadıköy Mahalleleri Mapathonu

Programın önceki projeleri

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2021: Sürdürülebilir Kent için Veriye Erişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top