Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama

8 Temmuz 2024

Afet risk azaltım (ARA) politikaları için mevcut politik çerçevenin incelenmesi, veri toplanması, bu veriye dayalı bütçeleme yaklaşımları ve ölçekler arası iş birliklerine ihtiyaç var. Bu yayın TESEV’in Özgürlük için Freidrich Naumann Vakfı desteği ile yürüttüğü Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi projesi kapsamında 14 Mayıs 2024’te gerçekleşen Eğitim ve Atölye: Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama etkinliği katılımcı önerilerini içeriyor.

Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama2024-07-09T02:42:19+03:00
Go to Top