Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Bu projedeki ortaklarımız

2016

TESEV, Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 2016’da Sürdürülebilir Kentleri Destelemek programını başlatmıştır. Sürdürülebilir Kentler İçin e-Katılım bu programın ilk projesidir. Proje, kentlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmasında e-katılımın teşvikini hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kent için e-Katılım2020-10-15T16:45:26+03:00

Proje, sürdürülebilir kentin üç kilit alanı olan yönetişim, teknoloji ve yurttaş topluluklarını bir araya getiren e-katılım kavramına odaklanmaktadır. Seferihisar (İzmir), Terme (Samsun) ve Akdeniz’de (Mersin) uzmanları sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kent ve e-katılım konularında yerel yönetimleri, sivil toplumu ve örgütsüz yurttaşları bir araya getiren çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylar, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) ile çerçevelenmiştir. Kavramsal bölümün ardından katılımcılar yerel sorunlarına çözüm olacak  e-katılım uygulamalarını ortaklaşa çalışma ile planlamışlardır. Çalıştay serisinin ardından Sürdürülebilir Kent, Yerel Müşterekler Siyaseti için e-Katılım raporu yayınlanmıştır ve uzmanlar ve projeye dahil olmuş tüm paydaşların da yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısında tartışılmıştır.

 

 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

 

Go to Top