Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2020

“Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi” projesi daha demokratik bir yerel yönetişim için kentlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını hayata geçirme ve izlemede veri ile ilgili paydaşlarını buluşturma kapasitesini artırmayı hedefler.

Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi2021-04-06T17:25:41+03:00

FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik ve veriye dayalı yerel politika konuları çalışıldı. Her yıl, çeşitli etkinliklerle (eğitim, yuvarlak masa, rapor, değerlendirme notu, konferans, çalışma ziyareti) yerel yönetimler, belediyeler, sivil toplum, akademi ve özel sektörden temsilciler bir araya geldi. Bu yıla kadar tüm projeler sürdürülebilir kentleri desteklemek ve savunmak için Türkiye’nin 10 kentinde faaliyet gösterdi. Beşinci yılında, 2020 projesi tüm kavramları ve paydaşlarını bir araya getirecek şekilde bir çerçeve sunuyor: sürdürülebilir kent için veri ekosistemini güçlendirmek.

Proje veri ekosistemini a) veri ve istatistiğin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasını düzenleyen;  b) veriyi toplayan, işleyen ve paylaşan; c) veriyi inceleyen ve anlamlandıran; d) politika önerisi için veriyi okuyan; e) veriye dayalı politika ve eylem planı hazırlayan; ve f) sürdürülebilir kent için çalışan tüm aktörlerin ağı olarak tanımlıyor.

Projenin beklenen sonuçları ise  a) Türkiye’de kentsel (mekansal) veriyle ilgili kısıtlar ve olanaklar hakkında bilginin artması; b) Türkiye’de  sürdürülebilir kent için kentsel (mekansal) verinin iyileşmesi için savunuculuğun artması; c) sürdürülebilir kent için veri ekosisteminin güçlendirilmesi yönünde ortaklıkların kurulması için kapasitenin artması.

TESEV Söyleşisi: Kent Yönetiminde Veri Paylaşımı – Prof. Dr. Rob Kitchin, Maynooth University

TESEV Söyleşisi: Sürdürülebilir Bir Kent İçin İnsan Merkezli Veri – Teemu Ropponen, MyData Global

TESEV Söyleşisi: Sürdürülebilir Kent İçin Birlikte Çalışabilirlik – Davor Meersman, Açık ve Çevik Akıllı Şehirler

 

Web Seminer: Prof. Dr. Emre Erdoğan / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Web Seminer: Güler Sağıt / İzmir Büyükşehir Belediyesi

Web Seminer: Murat Tülek / Kent Araştırmacısı

Web Seminer: Neslihan Öztürk/ Bernard Van Leer Vakfı

Web seminerin tamamına buradan erişebilirsiniz

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top