Ana SayfaProjelerGüncel ProjelerSürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim

Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim

Bu projedeki ortaklarımız

2021

“Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim” projesi Türkiye’de demokratik yönetişimin yenilikçilik kapasitesini artırmayı hedefler.

Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim2021-11-23T18:35:05+03:00

FNS’nin katkılarıyla 2016’da başlattığımız “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Bu program altında şimdiye kadar e-katılım, kadın katılımı, kapsayıcı yönetişim, yenilikçilik, veriye dayalı yerel politika, veri ekosisteminin güçlendirilmesi konuları çalışıldı. Her yıl, çeşitli etkinliklerle (eğitim, yuvarlak masa, rapor, değerlendirme notu, konferans, çalışma ziyareti, web seminer, web söyleşi) yerel yönetimler, belediyeler, sivil toplum, akademi ve özel sektörden temsilciler bir araya geldi. Altıncı yılında, 2021 projesi de yine bir önceki yılın öne çıkan kavramına odaklanıyor: veriye erişim.

2021 projesi, yenilikçi yöntemler, politikalar ve uygulamalar için açık veri savunuculuğu ve uluslararası örnekleri inceleyerek politika önerileri sunmayı hedefliyor. Türkiye’de gittikçe daha çok kentin açık veri portalı kurmayı planladığı bir dönemde  bu proje açık veri ne demek, nasıl olmalı ve demokratik katılımın desteklenmesi için bu portallarda  veriye erişimi nasıl iyileştirebiliriz sorularına yanıt arıyor.

Beklenen sonuçlar:  a) açık verinin kısıtları ve olanakları hakkında bilginin artması, b) sürdürülebilir kent için veriye erişim savunuculuğun artması; c) yenilikçilik ve demokratik yönetişim kapasitenin artması.

 

Rapor: Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Erişim: Afet ve Bina Verisi Üzerinden Bir İnceleme

 

Programın önceki projeleri

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top