Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Bu projedeki ortaklarımız

2017

Sürdürülebilir Kentler İçin Kadın Katılımı projesi TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 2016’dan bu yana yürüttüğü Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek programı kapsamında geliştirilmiştir. Proje, kadınların yaşadıkları kentte ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımlarının artmasını hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı2020-10-15T16:37:53+03:00

Proje, kadınların yaşadıkları kentte ekonomik, sosyal ve politik hayata katılmalarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aşılarak kentin daha katılımcı ve nihayetinde daha sürdürülebilir bir kent olması için politika önermektir. Kadın katılımının önündeki engellerin belirlendiği saha çalışmalarında TESEV yenilikçi bir yöntem kullanmaktadır. Ege Erim’in uzmanlığında gerçekleşen derin demokrasi çalışmaları farklı kesimlerden kadınları bir araya getirirken ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımları önündeki ortak engelleri keşfetmelerini zihin açıcı bir şekilde sağlamaktadır. Derin demokrasi karşılaşmaları İstanbul, Hatay, Kars ve Mersin’de gerçekleşmiştir. Proje kapsamında kadınların ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımı üzerine politika notları yayınlanmıştır. Bunların yanında Ege Erim sahadan derin demokrasi notlarını da kaleme almıştır.

 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top