Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Bu projedeki ortaklarımız

2019

Sürdürülebilir Kentler İçin Veriye Dayalı Yerel Politika projesi TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 2016’dan bu yana yürüttüğü Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek programı kapsamında geliştirilmiştir. Proje, veri yönetişimi kavramlarını incelemek ve yerel karar alıcıların veriye dayalı politika hazırlamalarını kolaylaştırarak yenilikçilik kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika2020-10-15T16:43:36+03:00

Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Dayalı Yerel Politika projesi kapsamında incelenen kavramların arasında veri yönetimi, veri yönetişimi, büyük veri ve açık veri yer almaktadır. Yerel karar alıcıların veriye dayalı politika geliştirmek için veri yönetişiminden nasıl yararlandığını inceleme amaçlı 5 belediye temsilcisiyle Amsterdam’da bir çalışma gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca kavramsal bilgi ve veri yönetimi vakaları, açık veri, büyük veri ve kentlerin bunları veriye dayalı politika geliştirmede nasıl kullanabileceğini inceleyen Kentsel Politikanın Desteklenmesi İçin Yeni Araçlar: Açık Veri Platformları ve Dijital Kent Panelleri raporu yayınlanmış ve belediye, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin bulunduğu bir etkinlikte sunulmuştur.

 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2018: Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top