Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Bu projedeki ortaklarımız

2018

Sürdürülebilir Kentler İçin Kapsayıcı Yönetişim projesi TESEV’in Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 2016’dan bu yana yürüttüğü Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek programı kapsamında geliştirilmiştir. Proje, kapsayıcı yerel yönetişim hakkında farkındalık ve savunuculuk yapmayı hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim2020-10-15T16:36:37+03:00

Projede, kadın, çocuk, genç ve göçmen olmak üzere dört kırılgan gruba referansla kapsayıcı yerel yönetişim hakkında İstanbulİzmir ve Şanlıurfa’da yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. Her kentte bir kırılgan gruba odaklanarak sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri bir araya gelmiş ve o grubun kent yönetişiminde nasıl kapsandığı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin bu sürece nasıl dahil edildiği tartışılmıştır. Son olarak İzmir’de geniş katılımlı “Sürdürülebilir İzmir” konferansında kapsayıcılık için dijital çözümler tartışılmıştır.

Proje kapsamında, kent yönetişiminde kadın, çocuk ve genç göçmenlerle ilgili kapsayıcılık hakkında politika önerileri sunan tartışmalar yayınlanmıştır.

 

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2020: Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2019: Sürdürülebilir Kent için Veriye Dayalı Yerel Politika

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2017: Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek – 2016: Sürdürülebilir Kent için e-Katılım

Go to Top