Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi Web Semineri: Güler Sağıt

2 Kasım 2020

Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile yürütülen Sürdürülebilir Bir Kent İçin Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi adlı proje kapsamında ve TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen web seminerde İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Güler Sağıt, soruları yanıtlıyor.

Sürdürülebilir Kent için Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi Web Semineri: Güler Sağıt2021-03-09T16:27:39+03:00

Kent politikasının belgesi olan stratejik planı veriye dayalı hazırlamak istediğinizde ne tür kısıtlarla karşılaşıyorsunuz?

Sürdürülebilir kent için veri ekosisteminde İzmir Büyükşehir Belediyesi kendisine ne rol veriyor?

Go to Top