Sürdürülebilir Bir Kent İçin İnsan Merkezli Veri: Teemu Ropponen

2 Kasım 2020

Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile yürütülen Sürdürülebilir Bir Kent İçin Veri Ekosisteminin Güçlendirilmesi adlı TESEV projesi kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Teemu Ropponen (MyData Global Genel Müdürü), soruları yanıtlıyor.

Sürdürülebilir Bir Kent İçin İnsan Merkezli Veri: Teemu Ropponen2021-03-09T16:33:21+03:00

MyData Global’in misyonu ‘bireylerin güçlendirilmesi amacıyla kişisel verileri üzerindeki özgür irade haklarının geliştirilmesi’ olarak belirlenmiş. Burada insan merkezli veri neden önemli?

Bu projede veri ekosistemi; veri üretme, toplama, işleme ve paylaşma süreçlerinin bir ya da daha çoğunda aktif olan paydaşların oluşturduğu bir ağ olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşıma göre MyData Global için bir veri ekosistemi denilebilir. Belediyeler çalışmalarınızdan nasıl faydalanıyor?

Yurttaşlar ve diğer kent paydaşları çalışmalarınızdan nasıl faydalanıyor?

Ekosisteminizin sürdürülebilir kente katkısı nedir?

Ekosisteminizin sürdürülebilir kente katkısı nedir?

Go to Top