Web Seminer: Sürdürülebilir bir Kent için Veri Ekosisteminin İyileştirilmesi

14 Temmuz 2020

Moderatör: Dr. Itır Akdoğan – TESEV
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Emre Erdoğan – İstanbul Bilgi Üniversitesi
Güler Sağıt – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Murat Tülek – Kent Araştırmacısı
Neslihan Öztürk – Bernard van Leer Vakfı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 2016 yılından bu yana Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek adlı programı yürütmektedir.
Program bu yıl veriye-dayalı karar alınmasına imkân verecek uygulamaları ortaya koymak üzere birlikte çalışması gereken paydaşlar arasında uyumlu bir veri alışverişi ortamının, yani iyi bir “veri-ekosisteminin”, tesis edilmesi konusuna odaklanmaktadır.
Program kapsamında TESEV, 14 Temmuz 2020 tarihinde ilgili kurum ve sektörlerden temsilcileri bir araya getiren bir Web Seminer düzenlemiştir. TESEV Araştırma Direktörü Dr. Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünde, iyi bir veri ekosistemi için birlikte çalışması gereken sektörleri temsil eden konuşmacılar, Türkiye’de yerel yönetimler için veri-ekosisteminin geliştirilmesi üzerine üretken ve yapıcı bir tartışma sürdürmüştür.

Web Seminer: Sürdürülebilir bir Kent için Veri Ekosisteminin İyileştirilmesi2020-12-16T21:38:43+03:00
Go to Top