TESEV Söyleşileri: Kent Yönetiminde Veri Paylaşımı: Prof. Rob Kitchin

13 Ağustos 2020

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 2016 yılından bu yana Friedrich Naumann Vakfı (FNS) desteği ile Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek adlı programı yürütmektedir.
Program bu yıl veriye-dayalı karar alınmasına imkân verecek uygulamaları ortaya koymak üzere birlikte çalışması gereken paydaşlar arasında uyumlu bir veri alışverişi ortamının, yani iyi bir “veri-ekosisteminin”, tesis edilmesi konusuna odaklanmaktadır.
Tartışmaya uzman görüşü ile katkı sunmak üzere TESEV, Maynooth Üniversitesi’nden Prof. Rob Kitchin ile bir video mülakat gerçekleştirmiş ve bu mülakatın kaydından sekiz bölümden oluşan kısa klipler üretmiştir. Bu kliplerin üretilmesindeki amaç, Prof. Kitchin’in konudaki deneyim ve görüşlerinden, Türkiye’de iyi bir veri-ekosistemi için birlikte çalışması gereken kurum ve kişilerin fayda sağlamasına yardımcı olmaktır.
Dublin Kent Paneli dâhil pek çok projede baş araştırmacı olarak görev almış olan, veriye-dayalı karar alma ve veri-ekosistemleri hakkında önemli yayınları bulunan Prof. Rob Kitchin’in sunduğu görüşler, kent yönetiminde veri paylaşımı konusunda etkili ve sağlıklı ortaklık modelleri için bir rehber niteliğindedir.

TESEV Söyleşileri: Kent Yönetiminde Veri Paylaşımı: Prof. Rob Kitchin2021-03-09T17:13:09+03:00

Bölüm 1: Çok paydaşlı bir proje olan Dublin Kent Paneli tecrübenizde verimli bir işbirliğinin önüne geçen engeller var mıydı? İşbirliğinin şartları proje sürecinde değişti mi?

Bölüm 2: Çeşitli kurumların veriyi birbiri ile uyumsuz formatlarda tutuyor olabileceğini ve pek çok zaman verinin açık veri olarak sunulmadığını göz önüne aldığımızda, siz de benzer sorunlar yaşadığınızı söyler misiniz? Bürokratik veya benzeri zorluklarla karşılaştınız mı?

Bölüm 3: Veriye sahip kurumların ellerindeki veriyi paylaşmaya yanaşmamasının sebebi nedir?

Bölüm 4: Daha iyi bir veri-ekosistemi için, verinin açık veri olarak sunulmasına dair ulusal ölçekte bir düzenleme faydalı olabilir mi?

Bölüm 5: Çeşitli yerel yönetim modellerini etkili bir veri-ekosistemi oluşturabilmeleri bakımından kıyaslayabilir miyiz?

Bölüm 6: Dublin Kent Paneli gibi çok ortaklı bir projede sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Proje tamamlandıktan sonra platformu güncel tutma görevini tek bir kurumun devralması mı gerekir, yoksa işbirliğini sürdürmek mi daha doğru olur?

Bölüm 7: Hizmetlerini iyileştirmede kent panellerinden çokça fayda sağlayabileceklerini düşündüğümüzde, belediyelerin kent panellerinin sürdürülmesi için baş aktörler olarak görev almaları beklenmez mi?

Bölüm 8: “Veri-Ekosistemi” nedir ve sürdürülebilir kentler dizayn etmek konusunda ne tür bir fayda sağlar?

Go to Top