Kovid-19 Pandemisi Şartlarında Kayıt Dışı İstihdam

7 Mayıs 2020

Kayıt dışı istihdamın yaygınlığı Türkiye işgücü piyasasının en önemli yapısal sorunlarından birini teşkil etmektedir. Türkiye’de işgücü piyasası ikili bir yapıya sahiptir. Bir tarafta İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu gibi yasal düzenlemeler tarafından korunmakta olan kayıtlı istihdam, diğer tarafta ise hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı ve çalışma koşullarının sert olduğu kayıt dışı istihdam bulunmaktadır. Bu değerlendirme notunda Türkiye’de kayıt dışılığın son 15 yıldaki seyri incelenerek güncel durum özetlenecek, Kovid-19 pandemisinin kayıt dışı istihdam üzerindeki olası etkisi tartışılacak ve kayıt dışı istihdamla mücadele için yeni bir yön önerilecektir.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Kovid-19 Pandemisi Şartlarında Kayıt Dışı İstihdam2021-02-28T14:19:55+03:00
Go to Top