Belediyelerin Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Proje Eğitimleri

25 Eylül 2023 - 22 Şubat 2024

Belediyelerin Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Proje Eğitimleri2024-03-29T14:58:35+03:00

Eğitim ve Atölye: Belediyelerin Mevcut Veri ve Göstergelerinin İyileştirilmesi

RESLOG desteğiyle yürütülen Belediyelerin Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında 25, 26 ve 28 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ve atölye serisinin ilki belediyelerin mevcut verilerinin kapsam ve göstergelerinin iyileştirilmesini hedeflemiştir. Eğitimler İstanbul, Bursa ve Adana illerinde yüz yüze etkinliklerle gerçekleşmiştir.

Eğitim ve Atölye: Belediyelerin Veri Paylaşım ve İş birliklerinin İyileştirilmesi

RESLOG desteğiyle yürütülen Belediyelerin Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında 21 ve 22 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen eğitim ve atölye serisinin ikincisi ilk eğitimdeki çıktıların işaret ettiği veri paylaşımı ile ilgili kısıtlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Eğitim ve atölyelerde belediyeler bir araya gelerek deneyimlerini ve göç verisi ile ilgili sorunları paylaşmışlardır.

Eğitim ve Atölye: Belediyelerin Veriye Dayalı Karar Destek Mekanizmalarının ve Politika Üretme Süreçlerinin Güçlendirilmesi

RESLOG desteğiyle yürütülen Belediyelerin Göç Veri Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Projesi kapsamında 22 Şubat 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen üçüncü eğitim ve atölyede veriye dayalı karar almanın önemi, veriye dayalı karar almayı sağlayan açık veri platformları ve dijital araçlar, veriye dayalı karar alırken kullanılabilecek ulusal ve uluslararası çerçeve ve referanslar ele alınmıştır.

Go to Top