Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek

Bu projedeki ortaklarımız

2017 - 2018

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin (ICMPD) yönettiği; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, dönemin Kalkınma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları’nın faydalanıcısı olduğu Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek projesi, Türkiye’de kalkınmaya duyarlı ve uzun vadeli göç politikalarının oluşturulmasını hedeflemektedir.

Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek2019-07-19T18:09:39+03:00

TESEV, Türkiye’deki mevcut göç tipolojisini anlamak amacıyla üç pilot bölgede uygulanan projenin Doğu Karadeniz (TR90 NUTS 2) bölgesini (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon) üstlenmiştir. Ocak 2018’de başlayan proje, detaylı makro veri ve literatür taramasından sonra belirlenen sivil toplum, yerel yönetim, akademi, kamu ve özel kuruluşlardan oluşan yerel 25 paydaşla görüşmelerle tamamlanmıştır. Bölgedeki göçmenlerin görüşlerini yansıtmak amacıyla Şubat-Mayıs 2018 ayları arasında bölgedeki uluslararası göçmenlerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki uluslararası göçü anlamak için detaylı veri analizlerine dayalı sürdürülebilir ve kalkınmaya duyarlı politika önerileri geliştirilmiştir.

Go to Top