Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 5 Yılı: Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

12 Eylül 2019

Türkiye’nin Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK), 4 Nisan 2013 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. YUKK’un tüm bölümleriyle yürürlüğe girmesinden bu yana geçen beş yılda görünen o ki olması gerekenin tersine YUKK Türkiye’nin koşullarına uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Bunun nedenleri arasında Türkiye’ye göç olgusunun beklenmedik büyüklüğü ve göçmen girişleriyle kanunun öngördüğü şekilde başa çıkmak için gerekli kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası işbirliğinin oluşturulmasında karşılaşılan zorlukları saymak mümkündür.

Raporu PDF Olarak İndir
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 5 Yılı: Uygulamadaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri2019-09-20T13:55:25+03:00
Go to Top