Göç Yönetişiminde Yerel Bürokrasi: İstanbul Örneklemi

29 Haziran 2020

Belediyeler ve yerel yönetimler, merkezi hükümetlerin ürettikleri göç politikalarının uygulayıcıları olmanın yanında politika yapıcılar olarak da tüm dünyada ön plana çıkmaya başladılar. Göç ve göçmenler konusunda yerelin yükselen sesi sadece siyasi aktörlerden oluşmuyor. Yerel bürokrasi siyasilerin aldığı kararların uygulayıcısı olmaktan öte, göçmenlere dair pek çok politikaya yön veriyor. Ben bu yazıda belediyelerin mültecilere sağladıkları hizmetlerde yerel bürokrasinin rolünü tartışacağım.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Göç Yönetişiminde Yerel Bürokrasi: İstanbul Örneklemi2020-06-29T17:23:46+03:00
Go to Top