Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Politika Raporu

10 Mayıs 2024

İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) ortaklığıyla yürütülen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) kapsamında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliği ile gerçekleştirilen Belediyelerin Göç Verisi Yönetimi Kapasitesinin Artırılması Çalışması belediyelere sahip oldukları göç verisi setleri üzerinden veri yönetimi, veri paylaşımı ve veriye dayalı politikalar üretme konularında destek olmayı amaçladı.
Çalışma kapsamında, anket ve mülakatlar ile 15 belediyenin mevcut göç verisi setlerinin kapsamı tarandı. Eğitim, atölyeler ve birebir verilen mentorluklar ile belediyelerin veri setlerinin kalitesi değerlendirilerek veri kalitesinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirildi. Ayrıca, veri paylaşımı ve veriye dayalı politika üretmedeki fırsatlar ve engeller tespit edilerek belediyelerin kapasitelerinin gelişimine yönelik öneriler sunuldu. Bu rapor çalışma sürecinde elde edilen bulguları ve bulgulardan hareketle geliştirilen politika ve eylem önerilerini sunar.

Raporu PDF Olarak İndir
Belediyelerde Göç Veri Yönetimi ve Veriye Dayalı Karar Alma Politika Raporu2024-05-13T11:16:19+03:00
Go to Top