Yuvarlak Masa Toplantısı: Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar, İzmir

27 Nisan 2023
IzQ Girişimcilik Merkezi, İzmir

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı desteği ile 2016’dan bu yana “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında her yıl sürdürülebilir kentin bir kavramına odaklanıyor. Programın 8. yılında yürütülen “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi, afet verisi odağında kentlerin veri ile ilgili paydaşlarını bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapmayı ve kentlerin veriye dayalı olarak afetlere karşı nasıl daha dirençli hale getirilebileceğini tartışıyor.

Projenin ilk yuvarlak masa toplantısı İzmir’de; sivil toplum, akademi, yerel yönetim ve özel sektörden veriye dayalı afet yönetişimiyle ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında verinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığı tartışılan toplantıda katılımcılar 2020 yılında gerçekleşen İzmir depremi deneyimleri ve 2023 depremlerinde yardım yönetimi deneyimleri üzerinden veri ekosisteminin nasıl iyileştirilebileceğine dair öneriler paylaştı.

Yuvarlak Masa Toplantısı: Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar, İzmir2024-02-01T15:27:29+03:00
Go to Top