Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

13 Kasım 2023

Raporda öncelikle afet riskinin azaltılmasına yönelik küresel çerçevelerde ve ulusal planlarda veri ve bilgi teknolojilerinin yeri irdelenmiştir. Daha sonra afet öncesi, esnası ve sonrası veri türleri hakkında genel bilgiler verilerek proje illerinde üretilen, kullanılan ve paylaşılan veriler araştırmalar ve proje kapsamında gerçekleştirilen ve farklı kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı yuvarlak masa toplantılarındaki tartışmalara referansla irdelenmiştir. Raporun son bölümü sonuç ve çözüm önerilerini sunmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme2024-02-01T15:33:57+03:00
Go to Top