Eğitim ve Atölye: Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama

14 Mayıs 2024
İstanbul, Marmara Belediyeler Birliği Hızırbey Çelebi Salonu

TESEV’in Özgürlük için Freidrich Naumann Vakfı (FNS) desteğiyle yürüttüğü Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi projesi kapsamında düzenlenen etkinlik, afet risk azaltımı konusunda uzmanları ve farklı sektörlerden karar alıcıları bir araya getirmeyi amaçladı. Kamu, yerel yönetim, sivil toplum, akademi ve özel sektörden 49 katılımcının bulunduğu etkinlik TESEV Proje Yürütücüsü Gizem Fidan’ın afet riskinin azaltılması için uluslararası, ulusal ve yerel çerçeve metinler ile ilgili sunumuyla başladı. Etkinliğin eğitim oturumu Marmara Belediyeler Birliği Veri ve Teknoloji Merkezi Direktörü Samet Keskin’in afet riskinin azaltılmasında verinin yönetimi, Kamu Harcamaları İzleme Platformu (KAHİP) Eşsözcüsü Nurhan Yentürk’ün 30 büyükşehir belediyesinin deprem bütçeleri ve Hayata Destek Derneği Yerelleşme ve Savunuculuk Yöneticisi Serkan Denli’nin yerelin liderliğinde afet yönetimi, insani yardım ve savunuculuk hakkında konuşmalarıyla devam etti. Etkinliğin öğleden sonraki atölye bölümünde katılımcılar 5 yuvarlak masada afet risk azaltımı için veri, bütçe ve iş birliği konularında öneriler geliştirdi. Grupların merkezi ve yerel yönetimler, STÖ’ler, akademi ve özel sektör kuruluşları için yaptığı öneriler, TESEV tarafında toplulaştırılacak ve yayınlanıp yaygınlaştırılacak. Sürdürülebilir Kentler için Afet Direncinin Geliştirilmesi projesi konuda hazırlanacak değerlendirme notu ile devam edecek.

Eğitim ve Atölye: Afet Riskinin Azaltılması için Veriye Dayalı Stratejik Planlama2024-05-24T16:08:25+03:00
Go to Top