Afet ve Acil Durumlar için Topluluk Odaklı Açık Veri

31 Ekim 2022

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’dan bu yana yürüttüğü “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programı kapsamında “Sürdürülebilir Kent İçin Gönüllü Coğrafi Bilgi (GCB)” projesi dahilinde hazırlanan “Afet ve Acil Durumlar için Topluluk Odaklı Açık Veri” başlıklı rapor açık veri ve özgür, topluluk odaklı haritacılık araçları hakkında bilgi vermeyi, bu konudaki mevcut durumu değerlendirmeyi ve proje kapsamında İstanbul, Bodrum ve Hatay’da yürütülen saha çalışmaları sonucunda ortaya çıkan öneri ve değerlendirmeleri derlemeyi amaçlamaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Afet ve Acil Durumlar için Topluluk Odaklı Açık Veri2024-02-01T15:36:48+03:00
Go to Top