Rapor Tanıtım Toplantısı: Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

30 Kasım 2023

TESEV’in Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı desteği ile yürüttüğü “Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek” programının 8. yılında “Sürdürülebilir Kent İçin Veri Ekosistemine Yeni Yaklaşımlar” projesi kapsamında Dr. Bürge Elvan Erginli’nin kaleme aldığı “Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme / Data for Disaster Risk Reduction: An Evaluation on the Use and Sharing” raporu çevrimiçi bir toplantıda sivil toplum örgütleri, akademi, kamu ve özel sektörden temsilcilere sunuldu.

Etkinlik Programını İndir

Rapor Tanıtım Toplantısı: Afet Riskinin Azaltılması için Verinin Kullanımı ve Paylaşımı Üzerine Bir Değerlendirme2024-02-01T15:34:34+03:00
Go to Top