Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 Yerelde STK’lara Yerel Yönetimler İle İş Birliğinde Ne Tür Fırsatlar Sunuyor?

31 Aralık 2020

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak ve Tüm Kadınlar ve Kız Çocuklarını Güçlendirmek” 2015 yılında belirlenen ve 2030’u hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dan Amaç 5’tir. 30 yılı aşkın süredir devam eden sürdürülebilir kalkınma gündeminin somutlaşmış hali olan SKA’lar yerel yönetimler için birçok alanda olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusundaki çalışmalar için de önemli bir çerçeve ve yol haritası sunmaktadır. Bu bilgi notu, hem yerel yönetimler hem de sivil toplum örgütleri için SKA5 odağında SKA’lar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yereldeki çalışmalar için bilgi verici bir giriş metni olmayı amaçlamaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5 Yerelde STK’lara Yerel Yönetimler İle İş Birliğinde Ne Tür Fırsatlar Sunuyor?2021-02-28T14:11:13+03:00
Go to Top