Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Değişen Rolü

31 Aralık 2020

Yerel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine daha duyarlı hale gelmesinde sivil toplum ile iş birliği yerel yönetimler için sayısız imkanlar sunmaktadır. Yerel yönetimlerin de halihazırda politika geliştirme ve karar alma süreçlerinde çok paydaşlı bir etkileşime ihtiyaç duydukları ve sivil toplum katılımını sağlama sorumluluklarının olduğu düşünülecek olursa, sivil toplum örgütleri (STÖ) için de bu konuda sayısız imkan bulunduğu söylenilebilir. Ancak çoğu zaman STÖ’lerin bu imkanları yerel yönetimler için görünür kılması ve proaktif bir şekilde yerel yönetimleri yönlendirerek bu süreçlere rehberlik etmeleri gerekebilir. Biz de bu değerlendirme notunda STÖ’ler tarafından özellikle toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet geliştirme konusunda bu iş birliği alanlarının ve imkanlarının nasıl oluşturulacağı konusunu ele alacak ve mevcut bazı örnekleri sunacağız.

Raporu PDF Olarak İndir
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yerel Hizmetlerde Sivil Toplumun Değişen Rolü2021-02-26T13:35:45+03:00
Go to Top