Yerel Demokrasi İçin Belediye Sivil Toplum İş Birliği

6 Ekim 2022

Dünyada ekolojik, ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların neredeyse hepsinin birer kent meselesi haline de gelmesiyle kent yönetiminin demokratikleşmesi daha da önem kazanıyor. Demokratik yerel yönetişim için kentin tüm paydaşlarının kent yönetimine dâhil olması bekleniyor.
Bunun bir yolu da belediye – sivil toplum iş birliklerinin yerel demokrasiyi güçlendirecek şekilde planlanması, uygulanması ve izlenmesinden geçiyor. Türkiye’de halen sivil toplum örgütleri (STÖ), kamuyla iş birliği denince ilk belediyeyi düşünürken bu iş birliğinin önündeki siyasal, yasal, teknik
ve kültürel engeller bunun demokratik bir uygulamadan uzaklaşmasına neden olabiliyor.
Bu rapordaki analiz ve tartışmalar, belediye – sivil toplum iş birliğiyle ilgili yasal çerçeveyi, kalkınma planlarındaki politika yolculuğunu, bu iş birliğini destekleyen ve engelleyen etkenleri, güçlendirme çabalarını, ve TESEV’in bu çabalardan biri olan Avrupa Birliği’nin Kamu – Sivil Toplum İşbirliğini
Güçlendirmek için Ortaklıklar Ağlar Programı kapsamında yürüttüğü Daha Demokratik bir Yerel Yönetişim için Sivil Toplumun Desteklenmesi projesi deneyimini değerlendiriyor.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Yerel Demokrasi İçin Belediye Sivil Toplum İş Birliği2022-10-14T14:54:15+03:00
Go to Top