Yerel Yönetimleri ve Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi

Bu projedeki ortaklarımız

2021 - 2022

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle yürütülen “Yerel Yönetimleri ve Kadın Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi” Projesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında erişilebilir mekânsal veriler sunarak yerel yönetimleri (çoğunlukla belediyeler, Bakanlıklar ve il müdürlükleri, muhtarlar) ve kadın sivil toplum kuruluşlarını (STK’lar) bilgilendirmeyi; böylece katılım ve savunuculuk rollerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Proje İstanbul’da uygulanmaktadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kent için yerel yönetimleri ve kadın sivil toplum örgütlerini desteklemek, öncelikle eşitsizliklerin yeri, niteliği ve türü hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Proje kapsamında kentte toplumsal cinsiyet eşitsizliği göstergeleri olan verinin mahalle düzeyinde toplanması; bu verinin analizi ve haritaları ile İstanbul’un toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin interaktif bir arayüz üzerinde görselleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu göstergelerin dağılımları ve mekânsal profillerine göre, yerel yönetimler ve kadın sivil toplum örgütlerinin sorunlar ve çözümleri hakkında birlikte çalışması sağlanacaktır. Böylece cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kent için yerel yönetimler ve kadın sivil toplum kuruluşları desteklenecektir.

Yerel Yönetimleri ve Sivil Toplum Örgütlerini Desteklemek: Kentsel Ölçekte Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin İncelenmesi2022-03-02T16:13:42+03:00
Go to Top