Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi

2021 - 2022

“Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi” Projesi, İzmir ve Balıkesir’de toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve dağılımlarını hakkında mahalle düzeyinde erişilebilir veri sunmayı ve bu veriyi interaktif bir platformda görselleştirerek veriye dayalı karar almanın önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Proje böylece STK’lar ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini güçlendirerek sivil toplumun savunuculuk faaliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Mekansal ve kentsel kanıtlara erişim, kadın STK’ların belediyelere ve diğer kamu kurumlarına toplumsal cinsiyet eşitliği temelli kentsel yönetişim için yeni, çeşitlendirilmiş ve somut talepler sunmasına olanak tanıyacaktır. Kadın STK’lar bilinçli katılım ve cinsiyet eşitliği için savunuculuk fırsatları bulacaktır.

Veriye Dayalı Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları için Sivil Toplum ve Belediyelerin Güçlendirilmesi2021-09-17T16:02:08+03:00

Go to Top