Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Hesap Verebilirlik Webinarı

14 Eylül 2021 - 15 Eylül 2021
ZOOM

Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın; TESEV, Argüden Yönetişim Akademisi ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TR) ile birlikte düzenlediği webinar Türkiye’deki çok taraflı kalkınma bankaları tarafından finanse edilen projelerde hesap verebilirliğin teşvik edilmesini amaçlamıştır. TESEV’in de dahil olduğu üç aylık bir planlama süreci sonucunda ortaya çıkan webinar Türk sivil toplumunu uyuşmazlık çözümü ve uyum çözümleme çalışmalarındaki hesap verebilirlik mekanizmaları hakkında bilgilendirmeyi ve bağımsız hesap verebilirlik mekanizmaları ve STK’lar arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi hedeflemiştir.

Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Hesap Verebilirlik Webinarı2022-02-22T13:08:48+03:00
Go to Top