Sürdürülebilir Kentler Yerel Müşterekler Siyaseti için e-Katılım

26 Aralık 2016

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri bağlamında 17 farklı başlık çerçevesinde somut bir programa dönüştürüldü. Bu çerçevede hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) endeksine göre Türkiye 149 ülke arasında 48. sırada yer almakta. Sürdürülebilir kalkınma hedefine hizmette katılımcı kent yönetimleri büyük önem taşıyor. Yeni imkanlar ortaya çıktı. Yurttaş katılımı bilgilendirme, danışma, dahil etme, birlikte hareket etme ve muktedir kılma gibi farklı yöntem ve kapsamlarla gerçekleşebilir ve tüm bu kategorilerde İnternet teknolojileri önemli olanaklar yaratsa da bu mekanizmaların önündeki yapısal ve kültürel sorunların sürmekte olduğu görülüyor. Raporda, müşterekler olgusundan ilham alan müşterekler siyasetinin katılımcı pratikleri daha işlevsel kılınmasına katkı sağlayabileceği iddiasını ortaya atıyoruz.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Sürdürülebilir Kentler Yerel Müşterekler Siyaseti için e-Katılım2020-11-03T14:19:12+03:00

Politika Önerileri

  1. Yaşanılan mekana yönelik aidiyet bağının geliştirilmesi için kentin herkesçe paylaşabilecek değerlerinin öne çıkarılması, bunların paylaşılmasını teşvik edici faaliyetler düzenlenmesi;
  2. Aynı kentin sakini oldukları halde hemşehrilik ilişkisini geride bırakılan memleketle kurmaya devam eden ke- simlerin, birbirleri ile karşılaşmalarına, birbirlerini tanımalarına ve nihayetinde birbirlerine asgari bir güven beslemelerine izin verecek kamusallaşma imkanları yaratılması;
  3. Katılımın gerekli ve anlamlı olduğunun anlaşılmasını sağlayacak bilgilendirme mekanizmaları kurulması yoluyla hem planlanan ve/veya yürürlükte olan politikaların kamuoyu tarafından izlenebilmesi hem de kent yöneti- cilerinin halkın beklenti ve tercihlerinden haberdar olabilmesi;
  4. Benzer sorunlar ve tercihleri paylaşan kesimlerin alışıldık hiyerarşik örgütlenmelerin dışında bir araya gelmesini kolaylaştıracak ve teşvik edecek pratiklerin geliştirilmesi.
Go to Top