Ana SayfaYayınlarRaporlarTESEV’in Önerdikleri: Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat

TESEV’in Önerdikleri: Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat

15 Ocak 2014

Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan tarafından hazırlanarak TEPAV tarafından yayımlanan bu kapsamlı çalışma, yolsuzlukla mücadelenin hukuksal çerçevesini oluşturan temel mevzuatın yanı sıra uluslararası anlaşmaları, “Bir Olgu Olarak Yolsuzluk” başlıklı TBMM Yolsuzluk Araştırma Komisyonu Raporunun Yolsuzlukla Mücadele Önlemleri ve Yöntemleri ile Sonuç bölümünü, uluslararası raporları, T.C. hükümetlerinin yayımladığı eylem planlarını ve Bülent Tarhan’ın “Yolsuzlukla Mücadelenin Kurumsal Alt Yapısı ve Hukuki Çerçeve” başlıklı kapsamlı bir makalesini içermektedir. Saydamlıkla ve iyi yönetişimle bağlantılı mevzuatın yolsuzlukla mücadeleyle de bağlantılı olduğu düşüncesiyle bu kitap kapsamında, örneğin bilgi edinme ve mali yönetim mevzuatı ya da Sermaye Piyasası Kanunun “içeriden öğrenenlerin ticareti”yle ilgili hükümleri gibi geniş bir mevzuat yelpazesine yer verilmiştir. Yolsuzlukla mücadele alanında Türkiye’nin taraf olduğu tüm uluslararası sözleşmeler kapsama alınmış; diğer uluslararası belgelerden (örneğin kara parayla mücadele alanındaki en önemli örgüt olan FATF’ın tavsiyeleri gibi) önemli görülenlere de kitapta yer verilmiştir.
TESEV kuruluşundan beri yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda; “Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ve Uluslararası Müktesebat” isimli kitabı da konuyla ilgilenenlerin yararlanmasına sunuyoruz. Belgenin 1040 sayfa olmasından dolayı ”İçindekiler” bölümünden herhangi bir başlığa ya da ara başlığa tıkladığınızda anında başlıkla ilgili konuya ulaşabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Go to Top