Yuvarlak Masa Toplantısı: Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma ve İklim Krizi Bütçelerinin Değerlendirilmesi

3 Kasım 2022
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi, İstanbul

3 Kasım 2022 Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde TESEV, KAHİP, FES işbirliğinde “Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma ve İklim Krizi Bütçelerinin Değerlendirilmesi Yuvarlak Masa Toplantısı” düzenlendi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ilgili birimleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 22 katılımcıyla gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı Şeffaf Bütçe Endeksi Proje Danışmanı Bircan Polat’ın Şeffaf Bütçe Endeksi 2021 Sonuçlarını Türkiye ölçeğinde sunması ile başladı. Ardından, KAHİP üyesi Prof. Dr. Nurhan Yentürk’ün “Yerel Yönetimlerin 2022 Çevre Koruma ve İklim Krizi Bütçelerinin İzlenmesi” raporunun sunumuna geçildi. İkinci bölümdeyse, yapılan sunumlardan hareketle yuvarlak masa katılıcıları İstanbul’daki büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, çevre koruma ve iklim krizi konulu politikaları üzerine tartıştı.

Etkinlik Programını İndir

Yuvarlak Masa Toplantısı: Yerel Yönetimlerin Çevre Koruma ve İklim Krizi Bütçelerinin Değerlendirilmesi2022-11-18T13:54:46+03:00
Go to Top