Çevre Mevzuatının Usul Araçları Yoluyla Geliştirilmesi ve Katılım Hakkı

23 Haziran 2020

“Çevre Konularında Bilgiye Erişim, Karar Vermeye Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi” (kısaca “Aarhus Sözleşmesi”), Türkiye mevzuatı açısından ilk kez kurulmayı bekleyen “yeni” araçlar önermekten ziyade, hâlihazırda var olan bilgi edinme, katılım, çevre hakkı gibi hakları hayata geçiren usul araçlarının uluslararası ağlara uyumunu sağlayacaktır. […] bu hakları hayata geçirecek kanuni düzenlemelere; bu hakları talep etmeyi, geliştirmeyi, hayata geçirmeyi sağlayan usul araçlarına; (en önemlisi) demokratik bir yönetimi içselleştirecek idari bir kültüre ihtiyaç vardır

Raporu PDF Olarak İndir
Çevre Mevzuatının Usul Araçları Yoluyla Geliştirilmesi ve Katılım Hakkı2020-06-23T17:15:00+03:00
Go to Top