Sultanbeyli ve Fundão Arasında Yeşil Köprüler Kurmak

2023 - 2024

Sultanbeyli ve Fundão Arasında Yeşil Köprüler Kurmak projesi, Sultanbeyli Belediyesi tarafından Fundão Belediyesi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı iş birliğinde AB desteği ile yürütülmektedir. Projenin öncelikli amacı iki yerel yönetimin iklim değişikliğine yönelik katılımcı ve veriye dayalı yerel stratejiler geliştirmesini desteklemektir. Bu doğrultuda iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda iki ülkede ve ülkeler arasında yerel yönetimler ile sivil toplumun diyalogunun artırılması, kapasite gelişiminin desteklenmesi, çocukların ve gençlerin iklim konusundaki yerel stratejiler hazırlanırken karar alma sürecine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. TESEV proje kapsamında kentlerin mevcut iklim değişikliği direnç kapasitesi ölçümü için toplanacak veri, veriye dayalı geliştirilecek politikalar ve katılımcılığın artırılması için çalışacaktır.

Sultanbeyli ve Fundão Arasında Yeşil Köprüler Kurmak2024-01-08T15:44:26+03:00

Go to Top