İklim Mülteciliği Kavramının Hukuki Görünümü: Mevcut Koruma Araçlarının Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

13 Temmuz 2021

Çevresel nedenlerin göç bakımından itici bir etki doğurması sebebiyle, bu şekilde oluşan göçlerin sosyolojik bakımdan ‘zorunlu göç’ kapsamında değerlendirilebileceği ilk bakışta kabul edilebilse bile uluslararası hukukun zorunlu göçe yönelik koruma araçları, uygulamada ‘iklim mültecilerini’ koruma bakımından yetersiz kalmaktadır.

Raporu PDF Olarak İndir
İklim Mülteciliği Kavramının Hukuki Görünümü: Mevcut Koruma Araçlarının Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri2022-03-24T19:25:36+03:00
Go to Top