Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bütçeleri

1 Aralık 2022

Bu çalışmada, öncelikle, en yüksek harcaması olan 14 büyükşehir belediyesinin (BB) ve bağlı kurumlarının (BK) (su ve kanalizasyon idareleri ve ulaşım idareleri) 2022 performans programlarındaki çevre koruma ve iklim değişikliği (ÇKİD) ile ilgili hedeflerinin, azaltım, uyum, atık ve diğer çevre hedefleri altında sınıflandırılması ve bu hedeflere ayrılan bütçenin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu incelemede, ayrıca, 14 büyükşehir belediyesinin azaltım, uyum, atık gibi hedeflerine yönelik ayrılan bütçelerin artıları ve eksileri bir arada değerlendirilecek ve ayrılan bütçelerin artırılması/azaltılması gereken alanlara ilişkin somut politika önerileri geliştirilecektir.

Raporu PDF Olarak İndir
Büyükşehir Belediyelerinin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bütçeleri2022-12-07T13:20:18+03:00
Go to Top