İklim Krizi ve Kentler: İklim Krizinin Faili, Mağduru ve “Bir” Çözüm Yolu Olarak Kentlerin Önemi

14 Kasım 2019

Adını koyarak başlayalım, insanlık tarihinde eşine rastlamadığımız bir çağ yangını içindeyiz. 20. Yüzyıl’ın sonunda, “küresel ısınma”nın geleceğimizi nasıl tehdit edebileceği üzerine kurulan senaryoların gerçekleştiğine şahitlik ediyoruz, aşırı hava olayları, pek de doğal olmayan afetler yeni normalimiz haline geliyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı göz önüne alındığında bu yeni normalin özellikle kentleri doğrudan tehdit ettiği söylenebilir. Bir yandan azmanlaştıkça daha da yaşanmaz hale gelen kentlerimiz, diğer yandan fosil yakıtlara bağımlılığımız ve bitmek bilmeyen tüketim aşkımızla gün geçtikçe daha fazla kördüğüm haline gelen iklim krizi. Sadece ekonomik büyümeyi fetişize eden sistemik mantığın yarattığı bu iki semptom, 20. Yüzyıl boyunca yeryüzünün narin dengesini tamamen sarstı.

Raporu PDF Olarak İndir
Yazarlar:
Go to Top